برگزاری دوره آموزشی برنامه ریزی و مدیریت برگزاری نمایشگاه ویژه تولیدکنندگان انگشتر استان قم

دوره آموزشی برنامه ریزی و مدیریت برگزاری نمایشگاه ویژه تولیدکنندگان انگشتر استان قم در تاریخ 16 بهمن ماه 1398 در محل سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.

دوره آموزشی برنامه ریزی و مدیریت برگزاری نمایشگاه

یکی از مشکلات اصلی تولیدکنندگان زیورآلات استان قم محدود بودن بازار فروش می باشد. یکی از راهکارهای برون رفت از این مشکل افزایش مشارکت اعضای خوشه در در نمایشگاه ها در ایران و سایر کشورها می باشد.  از این رو با حمایت شرکت شهرک های صنعتی استان قم اعضای خوشه در

شرکت نمودند.

از این رو به جهت تقویت حضور اعضای خوشه در این نمایشگاه ها دوره آموزشی برنامه ریزی و مدیریت برگزاری نمایشگاه ویژه تولیدکنندگان انگشتر استان قم در تاریخ جهارشنبه مورخ 1398/11/16 ساعت 15 در محل سازمان مدیریت صنعتی به نشانی قم، سالاریه، میدان پیچک، خیابان شهید خلیلی، پلاک 258 برگزار شد.