برگزاری دوره آموزشی فروشندگی حرفه‌ای ویژه تولیدکنندگان زیورآلات استان قم

دوره آموزشی فروشندگی حرفه ای ویژه تولیدکنندگان زیورآلات استان قم در سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.

 

در شرايطي كه تلاش برای حضور توليدات استان در بازارهاي داخلی و بين المللي و بهبود توانایی فروشندگی حرفه‌ای رو به افزايش است، به روزرساني اطلاعات مديران، كارشناسان و فعالان صنايع كوچك ومتوسط قم و بخصوص اعضاء خوشه هاي كسب و كار امري اجتناب ناپذير بحساب مي آيد. در همين راستا و بر اساس اعلام نياز و بررسي مطالعاتي صورت گرفته، دوره هاي آموزشي متعددي مانند دوره فروشندگی حرفه‌ای توسط شركت شهرک های استان قم براي صنايع كوچك استان با محوريت خوشه هاي كسب وكار تدوين شده است كه در حال اجرا مي باشند.

برگزاري دوره آموزشي  فراگيري فروشندگي حرفه اي يكي از عناوين اين دوره هاست که در اين دوره آموزشي با استفاده از ظرفيت و تعامل مناسب با بخش خصوصي بيش از 30 نفر از فعالان خوشه كسب وكار انگشتر از توليد کننده و سرمايه گذار تا فعالان بازار در آن حضور يافتند. شركت كنندگان در اين دوره مباحثي چون؛ تعاريف و ايجاد سازمان فروش در بنگاه اقتصادي، شناسايي نياز و سلائق مشتري، نحوه ارتباط و تعامل با مشتري، توسعه سيستم مديريت ارتباط با مشتري، تاكيد بر تشكيل كنسرسيوم ها با هدف حضور جدي و دارابودن قدرت رقابت با رقبا را فرا گرفتند.