برگزاری دوره بازاریابی اینستاگرام

دوره آموزشی بازاریابی در اینستا گرام به همت خوشه انگشتر استان قم و شرکت شهرک ها برگزار شد.

دوره آموزشی بازارایابی اینستاگرام خوشه انگشتر

به گزارش روابط عمومی دفتر خوشه انگشتر استان قم اولین جلسه دوره آموزشی بازاریابی و ترفندهای فروش در اینستا گرام به همت دفتر خوشه زیور آلات استان قم و شرکت شهرک های صنعتی در مکان سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.
این جلسه در روز پنج شنبه نوزدهم دی ماه ساعت 15 در مکان سازمان مدیریت صنعتی توسط مصطفی ثابتی مشاور و مدرس سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.
سیدمحمدمهدی موذن
/انتهای پیام

دوره آموزشی بازارایابی اینستاگرام خوشه انگشتر
دوره آموزشی بازارایابی اینستاگرام خوشه انگشتر
دوره آموزشی بازارایابی اینستاگرام خوشه انگشتر