برگزاری جلسه شورای راهبری خوشه انگشتر قم

مهندس صابری عامل توسعه خوشه انگشتر قم در گزارشی اهم فعالیت‌های چند ماهه اجرای این پروژه را ارائه نمود.

وی شناخت واحد های فعال و موفق سطح خوشه و مصاحبه با آنها، انجام پروژه نیازسنجی آموزشی خوشه، بروز رسانی فضای مجازی خوشه انگشتر استان قم، برگزاری اولین همایش هنر صنعت انگشتر استان قم، ثبت اطلاعات اعضای خوشه در سامانه قم یاب، معرفی صنعت انگشتر استان قم در سطح استان (برنامه رویش)، مشارکت در نمایشگاه صنایع کوچک و متوسط شهر گوآنجو چین و مرتبط کردن شرکت های مدیریت صادرات با اعضای خوشه را از اهم فعالیت‌های اجرا شده در چهار ماهه اول مطالعه شناختی بیان نمود.

در ادامه اعضای جلسه شورای راهبری نیز ضمن بیان نقطه نظرات خود بر حمایت­ خود از خوشه انگشتر تاکید نمودند. در پایان جلسه نیز جناب آقای ابراهیمی رئیس انجمن کارگری ساخت زیورآلات سنتی و انگشتر استان قم به بیان مشکلات اعضای خوشه پرداختند.

توسعه صنایع کوچک نیازمند همگرایی همه جانبه اعضای شورای راهبری شامل سازمان ها و نهاد های دولتی و بخش خصوصی می باشد. از این رو در پروژه های توسعه خوشه ای جلسات دوره ای شورای راهبری با حضور سازمان های زیربط برگزار شده تا مدیران این سازمان ها از روند پیشرفت این پروژه ها مطلع شده و برنامه­های حمایتی خود را اعلام نمایند. خوشه انگشتر قم نیز از این امر مستثنی نبوده و دومین جلسه آن با حضور نمایندگان سازمان ها و نهاد های دولتی برگزار گردید.