نخستین همایش خوشه کسب و کار صنعت انگشتر

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان از برگزاري نخستين همايش خوشه كسب وكار صنعت انگشترقم در شهريور ماه خبر داد.

رئیس شرکت شهرکهای صنعتی استان قم

به گزارش روابط عمومي شركت شهرك هاي صنعتي استان قم؛ شعاعي در ديدار با عامل توسعه خوشه انگشتر قم طي سخناني با اشاره به اهميت همكاري با مراكز دانش بنيان اظهارداشت: خوشبختانه در استان قم مراكز علمي دانش بنيان فراواني در بخش هاي مختلف فعاليت مي كنند كه مي توانند در تمام بخشهاي فن آوري و توليد علم ودانش و تامين مواداوليه، توليد و فروش در كنار توليدكنندگان و فعالان صنعت انگشتر سازي استان قم قرار گيرند.
وي استفاده از ظرفيت ها و توانمندي هاي تامين مواد اوليه و نيروي كار ماهر و متخصص در استان براي رونق بيشتر اين محصول انگشتر را موردتاكيد قرار داد و گفت: با استفاده از مواد اوليه داخلي و بكارگيري تخصص داخل مي توانيم براي قم علاوه بر توليد و اشتغال، زمينه تامين ارزش افزوده و ارزآوري براي كشور را فراهم كنيم.
مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي قم در ادامه از برگزاري نخستين همايش خوشه كسب وكار صنعت انگشتر استان در ماه جاري خبر داد و بيان داشت: اين همايش با هدف تلاش براي هم افزايي بيشتر بين فعالان صنعت انگشتر سازي استان در بخش توليد و تامين مواداوليه، توليدانگشتر و فروش در بازارهاي داخلي و خارجي و از سوي ديگر بيان مشكلات و نيازمندي هاي ايشان در ارتباطي دوسويه با مسوولان استان برگزار خواهد شد. وي در ادامه با بيان اينكه شركت شهرك هاي صنعتي قم براي پيشبرد برنامه هاي خوشه كسب وكار انگشتر از تمام ظرفيت هاي قانوني و حمايتي خود استفاده مي كند اضافه كرد: برگزاري دوره هاي آموزشي، حضور در نمايشگاه هاي خارجي و داخلي با هدف توسعه بازار تشكيل كنسرسيوم هاي فروش همگي زماني براي ما و توليدكنندگان داراي اهميت مي شود كه منتج به نتايج مهم شود. و ظهور آن درافزايش توليد، صادرات و ارزآوري براي كشور خواهد بود. در ابتداي اين ديدار صابري عامل توسعه خوشه انگشترگزارشي از آخرين اقدامات و برنامه ريزي هاي اين خوشه براي اجراي برنامه عمل سال جاري را ارائه و از همكاري مناسب فعالان اين صنعت براي برگزاري نخستين همايش خوشه كسب و كار انگشتر خبر داد.