استان قم با حدود 800 کارگاه و 1200 هنرمند انگشترساز، قطب تولید انگشتر دست ساز ایران و خاورمیانه می باشد و محصولات آن به کشورهای مختلف مانند کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می گردد. این موقیعت با تلاش و مجاهدت شبانه روزی هنرمندان انگشتر ساز استان قم به دست آمده است. از این رو مرور زندگینامه این هنرمندان می تواند چراغ راه جوانان و هنرجویان این رشته باشد. از این رو دفتر توسعه خوشه انگشتر استان قم با حمایت شرکت شهرک های صنعتی استان و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام به تهیه زندگینامه این هنرمندان انگشتر ساز نموده است. در این بخش این زندگینامه ها به همراه تصاویر هنرمند و برخی از آثار آن ارائه گردیده است.