نشریه شماره شش خوشه انگشتر

ششمین نشریه خوشه انگشتر استان قم در پاییز 1399 منتشر شد.

ششمین نشریه خوشه انگشتر استان قم

دفتر توسعه خوشه انگشتر استان قم به منظور ارتقاء سرمایه اجتماعی اعضاء خوشه و اطلاع رسانی در زمینه اخبار و تحولات این صنعت و همچنین آگاهی جامعه نسبت به صنعت زیورآلات اقدام به ایجاد نشریه های الکترونیکی نموده است که ششمین نشریه خوشه انگشتر نیز با موضوعات ذیل منتشر شد.