نشریه شماره پنج خوشه انگشتر

پنجمین نشریه خوشه انگشتر استان قم در تابستان 1399 منتشر شد.

نشریه شماره 5 خوشه انگشتر قم

دفتر توسعه خوشه انگشتر استان قم به منظور ارتقاء سرمایه اجتماعی اعضاء خوشه و اطلاع رسانی در زمینه اخبار و تحولات این صنعت و همچنین آگاهی جامعه نسبت به صنعت زیورآلات اقدام به ایجاد نشریه های الکترونیکی نموده است که پنجمین نشریه خوشه انگشتر نیز با موضوعات ذیل منتشر شد.